hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Umro novinar i publicist Carl Gustaf Ströhm

16.05.2004.

ZAGREB/BEÈ, 15. svibnja – Nakon kratke i teške bolesti u petak je u Beèu umro njemaèki novinar i publicist, veliki prijatelj Hrvatske, dr. Carl Gustaf Ströhm.
Vijest o smrti Carla Gustafa Ströhma potvrdila je u subotu Hini njegova žena, koja je pritom rekla: »Volio je Hrvatsku«.
Ströhm je roðen 8. ožujka 1930. u Talinu, svršetak Drugoga svjetskog rata doèekao je kao izbjeglica u Bavarskoj, gdje je maturirao. U Tübingenu je studirao i doktorirao s temom o Ruskom graðanskom ratu. Postdiplomski studij pohaðao je na Harvardu. Radio je kao urednik na radijskoj postaji Deutsche Welle. Bio je komentator i dopisnik »Die Welta« za istoènu i jugoistoènu Europu.
Prvi put je doputovao na podruèje bivše Jugoslavije 1954. i upoznao hrvatsko pitanje. U poèetku agresije na Hrvatsku doputovao je u Zagreb, gdje je živio s obitelji gotovo jedno desetljeæe. Od 1992. bio je stalni kolumnist Veèernjeg lista, pisao je za hrvatski politièki tjednik Glasnik i Vjesnik, radio reportaže i bio politièki komentator na HTV-u.
Posljednjih godina objavljivao je svoju stalnu kolumnu u »Hrvatskom slovu«, te povremeno pisao za tjednik »Fokus«.
Posljednji broj »Hrvatskoga slova« objavio je njegovu kratku kolumnu »Neovisnost treba cijeniti i èuvati«. Ströhm je pronosio istinu o Hrvatskoj, tumaèeæi Europi da je hrvatski narod jedan od najstarijih europskih naroda, koji ima pravo na svoju slobodu, državu i demokraciju.
Objavio je više knjiga, meðu kojima na hrvatskom jeziku »Što sam rekao Hrvatima« (1994.) u kojoj su sabrani njegovi komentari objavljeni tijekom 1993. i 1994. u zagrebaèkom Veèernjem listu.
Hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuðman odlikovao je 1995. Carla Gustafa Ströhma Ordenom Danice Hrvatske za njegov novinarski rad i doprinos promicanju ugleda i priznavanju demokratske Republike Hrvatske u svijetu. (Hina)

Povratak

AKTUALNO